Om CBOC

Classic Bike Owners Club Bergen er en motorsykkel klubb som er åpen for alle som er eier av, eller er interesert i, europeiske eller amerikanske motorsykler samt andre motorsykler eldre enn 21 år.

Målet for klubben er å opprettholde et miljø som har kunnskap og vilje til å restaurere, bevare og kjøpe motorsykler som har eller får motorhistorisk verdi.

Klubbdriften er i hovedsak basert i Hordaland.

Klubben ble offisielt stiftet 9. januar 1983, men har sin opprinnelse ett år tidligere som lokalavdeling av British Motorcycle Owners Club (BMOC).

Medlemskap i CBOC koster kr 300,- pr. år, og må betales innen første april.